Regulamin

  1. W każdym rejsie rezerwacją objęte jest wszystkie 56 miejsc na statku.
  2. Osoby z rezerwacjami mają na danym przystanku pierwszeństwo w wejściu na statek pod warunkiem przybycia na przystanek najpóźniej 5 minut przed planowym czasem odejścia statku;
  3. Rezerwacja nie obejmuje konkretnego miejsca.
  4. Kapitan ma prawo odmowy przewiezienia każdego pasażera oraz obowiązek odmowy wpuszczenia na pokład osób w następujących i zbliżonych wypadkach:
    • Pasażer lub Pasażerowie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
    • Pasażer lub Pasażerowie strojem, zachowaniem lub obecnością mogą wzbudzać odrazę wśród innych pasażerów.
  5. Armator nie odpowiada za nie wykonany rejs, w przypadku złych warunków atmosferycznych i braku możliwości wyjścia z portu. Pieniądze za zakupione bilety on-line zostaną zwrócone.
  6. Godziny rejsów mogą ulec zmianie, jednak zapewniamy, że statek nie wypłynie wcześniej niż przed godziną podaną rozkładzie.

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Zamknij