Na górę
KUP BILET ZALOGUJ KOMUNIKATY HARMONOGRAM / STATUS
account registration
Email*
Repeat email*
Password*:
Repeat password*:
Dane do Faktury (dane nieobowiązkowe)
NIP
Nazwa firmy
Kod pocztowy
Miasto
Adres

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zebranych przez Helska Plaża s.c. w procesie rejestracji, w celach przeprowadzenia transakcji sprzedaży biletu online

I accept
I do not accept

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera firmy Helska Plaża S.C.

I accept
I do not accept
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Helska Plaża s.c. Lech Pieszak Rafał Walczak, ul. Wiejska 11/2 84-150 Hel (dalej jako "Administrator").

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, na adres wskazany powyżej, lub na adres e-mail helskaplaza@gmail.com, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne realizacji wysyłki newslettera. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679), którą można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych, prosimy o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane naszym podwykonawcom z sektora teleinformatycznego, którzy nie są upoważnieni do ich przetwarzania dla własnych celów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wysyłki newslettera, nie dłużej jednak, niż do dnia wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o ochronie danych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuję ich warunki.

I accept
I do not accept